Myofasciální řetězce

Některé moderní fitness systémy se snaží o kombinaci izolovaného posilování a izolovaného protahování ve snaze poskytnout komplexnější přístup ke kondici.

fascia_body_anatomy

Svaly jsou kontraktilní tkáňové jednotky, které umožňují pohyb kosterní struktury obratlovců v prostoru. To je většinou všeobecně známo a obecně považováno za fakt.

Naproti tomu fascie je souvislá síť pojivové tkáně, která zdánlivě obepíná a proplétá všechny ostatní tkáně v těle. Představte si fascii jako složitou síť kolagenových vláken, která obepíná všechny hlavní tkáně pod kůží včetně svalů, kostí, orgánů a nervů.

Původně se předpokládalo, že fascie plní čistě mechanickou úlohu, protože umožňuje rozložit sílu po těle během pohybu. Fascie je však také velmi důležitá pro podporu orgánů, ochranu nervů před poškozením a dokonce i pro vysílání zpráv do nervového systému na základě mechanických vstupů (tzv. mechanotransdukce).

V tomto článku se budeme konkrétně zabývat tím, jak mají svaly a fascie spolupracovat jako myofasciální řetězce, aby podporovaly tělo a pohybovaly se v prostoru.

Rovněž si ukážeme, že cvičení těla ve vztahu k těmto myofasciálním řetězcům je rozhodující pro dlouhodobé zdraví a život bez bolesti.

Myofasciální řetězce

Myofasciální řetězec je skupina několika svalů, které spolu sousedí a jsou vzájemně propojeny fasciemi. Například existují klinické důkazy založené na pitvě lidského těla, které naznačují spojení mezi svalem latissimus dorsi (široký sval zádový) a svalem glute max (velký sval hýžďový), které zasahuje i do hamstringů. I když samotná svalová vlákna nejsou mezi nimi fyzicky propojena, fasciální popruhy vytvářejí určitou úroveň mechanické návaznosti, která umožňuje těmto svalům pracovat ve vzájemném spojení.

Tato fasciální spojení umožňují svalovým řetězcům koordinovat společné kontrakce a vytvářet atletický pohyb. Někteří se například domnívají, že spojení mezi svaly hýžďovými a svaly zádovými je jedním z klíčových faktorů toho, že lidé jsou schopni běhat po dvou.

Mezi další příklady pohybů, které pravděpodobně umožňují myofasciální řetězce, patří házení, údery, kopání a skoky. Myofasciální řetězce pravděpodobně umožňují jakýkoli pohyb, při kterém se současně pohybuje několik částí těla.

Myšlenka, že svaly jsou navzájem propojeny sítí fascií, není nijak zvlášť nová. Přibývá však důkazů, které potvrzují platnost tohoto konceptu.

Přehled publikovaný v roce 2016 se zabýval více než 6000 studiemi týkajícími se těchto myofasciálních řetězců.

Tento přehled podpořil platnost více fasciálních řetězců včetně povrchové linie zad, zadní funkční linie a přední linie (na obrázku níže). Tyto řetězce společně podporují pohyby, jako jsou skoky ze dvou nohou, dřepy, běh, kopání a další. Byly také nalezeny přesvědčivé důkazy o dalších fasciálních spojeních, která umožňují rotační a boční ohybové pohyby trupu.

anterior_posterior_fascia_line

Autoři tohoto přehledu nakonec dospěli k závěru, že většina kosterních svalů v lidském těle je přímo propojena fascií. Autoři také naznačili, že tato propojení mají velký význam pro léčbu bolesti.

Ve Functional Patterns pracují s rámcem, že tělo funguje lépe, když je trénováno v souvislosti s tím, jak je navrženo k pohybu. S ohledem na naši evoluční historii jako člověka spolu s novými důkazy o myofasciálních řetězcích vyvinuli cvičení, které buduje sílu a pohyblivost a zároveň pomáhá zmírňovat bolest. To nás přivádí k dalšímu bodu našeho rozhovoru, k izolaci vs. integraci.

Izolace vs. integrace

S ohledem na dosud uvedené informace o myofasciálních řetězcích se zdá, že svaly pracují velmi integrovaným způsobem, který umožňuje lidskému tělu dobrý pohyb. Myofasciální přenos síly je pravděpodobně tím, co vůbec umožňuje pohyby, jako je běh, házení a údery.

Kromě toho myofasciální řetězce pravděpodobně umožňují, aby se napětí rozprostřelo po celém těle a poskytovalo tahovou sílu, která udržuje tělo při správném držení těla. Když se svalové napětí příliš izoluje, zvyšuje se pravděpodobnost, že se setkáme s deformacemi držení těla, ztrátou pohyblivosti, zvýšenou mírou zranění a chronickou bolestí, která se časem zhoršuje.

Otázka, kterou si musíme v určitém okamžiku položit, zní: Jakým způsobem nejlépe trénovat tělo, abychom zlepšili jeho vrozené funkce?.

Když se podíváme na tradiční posilovací a kulturistické cviky, které jsou známy již desítky let, snadno si všimneme, že mají tendenci izolovat svaly.

Na druhou stranu mnoho lidí tíhne k cvičení založenému na pohyblivosti, jako je jóga nebo jiné druhy strečinku.

Některé moderní fitness systémy se snaží poskytnout kombinaci izolovaného posilování a izolovaného protahování ve snaze poskytnout komplexnější přístup ke kondici.

Ať už je to jakkoli, většina fitness cvičení vede k izolaci částí těla a nezlepšuje držení těla ani schopnost sportovního pohybu bez bolesti.

Skutečná izolace jakéhokoli jednoho svalu v těle je sice nemožná, ale otázka, kterou bychom měli zvážit, zní: „Jak maximalizovat integraci, abychom vytvořili svalovou únavu, která skutečně přizpůsobí tělo lepšímu pohybu s menším nepohodlím?“.

To je důvod, proč ve Functional Patterns kladou velký důraz na vystavování výsledků před a po cvičení. Tímto způsobem ukazují, jakých výsledků lze dosáhnout, když ke svému zdraví a kondici přistupujete systémově.

Pokud chcete vypadat a cítit se sportovněji a zároveň minimalizovat bolest a zranění po celý život, je nejlepší pravděpodobnost, že vám k dosažení tohoto cíle pomůže integrační přístup k vaší kondici.

-Functional Patterns: ‚We Take the Guesswork Out Of Taking Care of Your Body’™

Článek napsal Michael Dugan, přeložil VONOFIT

Originální článek v angličtině naleznete na stránkách functionalpatterns.com.

Další články

Serotonin: Rozluštěte tajemství duševní pohody

Serotonin: Rozluštěte tajemství duševní pohody

Skoncujte se špatnou náladouSerotonin je chemická sloučenina a neurotransmiter, který hraje klíčovou roli v centrálním nervovém systému a má významný vliv na náš emocionální stav. Můžeme si ho představit jako posla v našem mozku, který komunikuje a přenáší signály. Je...

číst více

Kontakt

info@vonofit.cz

Padera Gym

V Lužích 818/23,
142 00 Praha-Libuš