Jak si vybrat osobního fitness trenéra

Výběr správného osobního trenéra může být náročný úkol. Výběr z tolika možností může být zahlcující. S trochou průzkumu a správným přístupem však můžete najít dokonalého osobního trenéra, který vám pomůže dosáhnout vašich vysněných fitness cílů.

blog-fitness-together

Proč je důležité si vybrat správného osobního trenéra

Pokud jde o dosažení vašich fitness cílů, může mít volba správného osobního trenéra zásadní význam. Lidé se rozhodují pro spolupráci s osobním trenérem z mnoha důvodů, jako jsou např.:

 • Nedostatek znalostí a zkušeností s cvičením
 • Zlepšit správnou formu a techniku
 • Potíže s udržením motivace
 • Potíže s dosažením konkrétních cílů
 • Obtíže při sestavování tréninkového plánu
 • Mít odborné vedení či partnera na cvičení

Dobrý osobní trenér vám může poskytnout znalosti, podporu a vedení, které potřebujete k dosažení svých cílů ve fitness. Při tolika možnostech výběru však může být obtížné zjistit, kde začít. Proto je důležité věnovat čas hledání vhodného osobního trenéra.

Výběr správného osobního trenéra vám může pomoci:

 • Dosáhnout svých cílů v oblasti fitness rychleji a efektivněji
 • Získat z tréninku maximum
 • Zůstat motivovaní a držet se správného směru
 • Naučit se správnou formu a techniku
 • Vyhnout se zraněním a zůstat v bezpečí

Jak ale poznáte, zda je určitý osobní trenér vhodný právě pro vás? Při výběru osobního trenéra je důležité zvážit řadu faktorů. Patří mezi ně jeho kvalifikace, zkušenosti, tréninkový styl a soulad s vaší osobností a cíli.

Je také důležité udělat si průzkum a požádat o doporučení přátele a rodinu. Můžete si také přečíst recenze a posudky od předchozích klientů, abyste získali představu o pověsti osobního trenéra a jeho dosavadních výsledcích.

Pojďme se věnovat jednotlivým bodům spojených s výběrem hlouběji.

Zkušenosti a reference

Při výběru osobního trenéra jsou určitě klíčové zkušenosti a kvalifikace. Osobní trenér s dobrými výsledky a zkušenostmi vám může poskytnout znalosti a vedení, které potřebujete k dosažení svých fitness cílů. Jak ale posoudit zkušenosti a kvalifikaci osobního trenéra?

Jedním z nejlepších způsobů, jak zhodnotit zkušenosti a kvalifikaci osobního trenéra, je podívat se na jeho reference a výsledky u předchozích klientů. Kvalitní osobní trenér bude mít na svých webových stránkách, na sociálních sítích, či recenzích na Googlu zobrazen dostatečný počet referencí. Přečtěte si tyto recenze, abyste lépe pochopili, jak osobní trenér pracuje a zda skutečně pomáhá klientům v dosažení jejich cílů.

Dalším způsobem, jak hodnotit osobního trenéra, jsou jeho zkušenosti a kvalifikace. Dobrý osobní trenér by měl mít příslušné vzdělání, certifikáty a zkušenosti v oboru. Dobrým způsobem kontroly je zjistit, zda osobní trenér pracoval v zavedených společnostech s vysokou úrovní služeb a vzdělávacích standardů.

Porozumění různým tréninkovým stylům a technikám

Různí osobní trenéři mohou mít různé přístupy k tréninku a je důležité najít takového, který odpovídá vašim preferencím a cílům.

Existuje několik typů tréninkových stylů a technik, které mohou osobní trenéři používat, např:

 • Funkční trénink
 • Silový trénink
 • Kardio trénink
 • Jóga a pilates
 • Specifický sportovní trénink
 • Kruhový trénink a HIIT (Vysoce intenzivní intervalový trénink)
 • Kalistenika a trénink s vlastní vahou
 • CrossFit
 • Boot Camp

Je důležité se podívat, zda vám tréninková metoda přinese krátkodobé nebo dlouhodobé výsledky. Některé metody sice mohou přinést rychlé výsledky, ale nemusí být dlouhodobě udržitelné. Na druhou stranu u tréninkových metod, kde se výsledky ukazují pomaleji než u jiných, může být náročnější udržení motivace.

Dobrým ukazatelem o funkčnosti příslušné metody, je to, jak vypadají těla lidí, kteří danou tréninkovou metodu používají. Přináší tréninková metoda požadované výsledky, jako je nárůst svalové hmoty, zlepšení kardiovaskulární kondice nebo úbytek hmotnosti? Mají zdravou vypracovanou postavu? Nebo vypadají přetrénovaně, unaveně a dehydratovaně? Podle toho, jak vypadají těla lidí, kteří se řídí danou tréninkovou metodou, lze vyčíst, zda je tato metoda účinná a především zdravá.

Důležité je také zvážit, zda tréninková metoda pomáhá udržet tělo ve správném držení těla, nebo zda ho činí hypermobilním. Tréninková metoda, která podporuje správné držení těla a rovnováhu, může pomoci předcházet zraněním a zlepšit celkové zdraví a pohodu.

U tréninkové metody je třeba také posoudit, zda trénuje jednotlivé části těla izolovaně, nebo jako celý systém. Tréninkové metody, které se zaměřují na celé tělo, mohou pomoci zlepšit celkovou kondici, sílu a flexibilitu, a především nastolit správnou rovnováhu.

Dalším klíčovým faktorem, který je třeba zvážit, je, zda je tréninková metoda relevantní a přenositelná do každodenního života. Tréninkové metody, které se zaměřují na funkční pohyby, mohou pomoci zlepšit celkovou kondici a usnadnit plnění každodenních úkolů.

Bezpečnost a prevence zranění během tréninku

Při práci s osobním trenérem by měla být bezpečnost nejvyšší prioritou. Dobrý osobní trenér by vám měl být schopen poskytnout bezpečné a efektivní cvičení, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů, aniž by ohrozil vaše zdraví. Jak ale poznáte, že vám osobní trenér poskytuje bezpečné cvičení?

Dobrý trenér by se vás měl během úvodní konzultace zeptat na vaše případná předchozí a stávající zranění a zdravotní potíže. To proto, aby vám mohl vytvořit tréninkový plán přizpůsobený vašemu zdravotnímu stavu.

consultation-poster

Pokud během tréninku pocítíte bolest, je důležité se zastavit a komunikovat s osobním trenérem. Dobrý osobní trenér by měl být schopen poskytnout modifikace a přizpůsobení, které vám pomohou dále pokračovat v tréninku bez rizika zranění.

Dalším důležitým aspektem bezpečnosti během tréninku je správná forma a technika. Je důležité, aby váš osobní trenér byl schopen předvést a vysvětlit správnou formu a sledovat, jestli cviky provádíte se správně. Pokud nejste schopni provést cvik se správnou formou a technikou, měl by vám být váš trenér schopen poskytnout úpravy či alternativy.

Kromě toho by osobní trenér měl být schopen sledovat vaše pokroky a podle toho dále upravovat tréninkový plán, aby nedocházelo k přetěžování některých svalů, šlach, vazů nebo kloubů.

Jak často bych se měl/a setkávat se svým osobním trenérem?

Četnost schůzek bude záviset především na vašich cílech, preferencích a rozpočtu.

Pro ty, kteří s tréninkem teprve začínají, může být výhodné naplánovat tréninky s trenérem častěji, například 3x týdně nebo i častěji. To vám pomůže zavést pevný tréninkový režim a naučit se správnou formu a techniku.

Pro ty, kteří jsou již zkušenější a zvládají správnou formu a techniku, může být výhodné setkávat se svým trenérem 1-2x týdně. To vám poskytne příležitost zkontrolovat vaše pokroky, provést úpravy tréninkového plánu a řešit případné problémy.

Je důležité najít si takový rozvrh, který vám bude vyhovovat a umožní vám dosáhnout vašich kondičních cílů.

Kromě toho by vám osobní trenér měl být schopen poskytnout tréninkový plán pro dny, kdy se nesetkáte. To vám pomůže udržet se na správné cestě a dosáhnout svých cílů i v době, kdy nepracujete přímo s osobním trenérem.

Cena za osobní tréninky

Cena osobních tréninků se obvykle pohybuje od 500,- do 2000,- za hodinu, v některých případech až do 3000,- Kč za hodinu. Cena tréninku se odvíjí především od zkušeností, referencí, výsledků, vytíženosti a lokality působení trenéra. Osobní trenéři mohou nabízet různé cenové možnosti, například balíčky pro více sezení nebo slevy za dlouhodobé závazky.

Je důležité mít na paměti, že náklady na osobní tréninky se mohou vyplatit, pokud vám pomohou dosáhnout vašich kondičních cílů. Je však také důležité najít osobního trenéra, jehož ceny jsou v rámci vašeho rozpočtu.

Využívání technologií a nástrojů osobním trenérem

V posledních letech se nové technologie a nástroje staly součástí sportu a fitness. Osobní trenéři nyní využívají různé nástroje a technologie, které jim a jejich klientům pomáhají dosáhnout vytyčených cílů.

Mezi nejoblíbenější nástroje a technologie používané osobními trenéry patří např:

 • Analýza videa: Osobní trenéři mohou využívat videoanalýzu ke kontrole formy a techniky klienta.
 • Aplikace pro plánování tréninků a sledování kondice: Využívání aplikací pro udržování přehledu o trénincích, balíčcích, sledování kondice a pokroku klienta, stanovování cílů a vytváření tréninkových plánů na míru by v dnešní době nemělo chybět u žádného trenéra.
 • Nositelné technologie: Mohou být využívány k detailnějšímu sledování kondice, pokroku a zátěže, například sledováním tepové frekvence, kroků a dalších důležitých ukazatelů.

Využití těchto technologií a nástrojů může přinést řadu výhod, například efektivnější a účinnější trénink, lepší sledování pokroku a lepší zapojení a motivaci. Je však důležité najít si osobního trenéra, který má především zkušenosti a nezbytnou kvalifikaci a který vám může poskytnout podporu a vedení, které potřebujete k dosažení svých fitness cílů.

Závěr

Závěrem lze říci, že výběr správného osobního trenéra je důležitým krokem k dosažení vašich fitness cílů. Je důležité zvážit faktory, jako jsou zkušenosti, doporučení, reference, styl a techniky tréninku, bezpečnost a prevence zranění, četnost schůzek, možnosti online, cena a dostupnost. Pokud věnujete čas vyhledání osobního trenéra, který odpovídá vašim cílům, preferencím a úrovni kondice, můžete dosáhnout svých kondičních cílů a zlepšit své celkové zdraví a pohodu. Nezapomeňte s osobním trenérem komunikovat, otevřeně hovořit o svých potřebách a cílech, a hlavně se bavit a užívat si tento proces.

Hledáte pomoc s tréninkem nebo bližší spolupráci?

Kontaktujte nás na info@vonofit.cz

Možnosti osobních tréninků nalezete zde https://vonofit.cz/sluzby/osobni-trenink/

Také si můžete zapojit naší online challenge VONOFIT | Free Challenge

Článek napsal VONOFIT

Další články

Serotonin: Rozluštěte tajemství duševní pohody

Serotonin: Rozluštěte tajemství duševní pohody

Skoncujte se špatnou náladouSerotonin je chemická sloučenina a neurotransmiter, který hraje klíčovou roli v centrálním nervovém systému a má významný vliv na náš emocionální stav. Můžeme si ho představit jako posla v našem mozku, který komunikuje a přenáší signály. Je...

číst více

Kontakt

info@vonofit.cz

Padera Gym

V Lužích 818/23,
142 00 Praha-Libuš