3 největší výhody používání kettlebellu

Síla, kondice, svaly, flexibilita, mobilita, náprava chybných pohybových vzorců, odstranění bolesti zad, to vše jsou cíle, kterých je s kettlebell možné bez obtíží dosáhnout.

ketllebell-bw-background-wallpaper

Za mě tři nejhodnotnější výhody kettlebellu jsou:

Unilaterálnost

Ta všeobecně nejdůležitější vlastnost pro zdravé posilování těla obecně, je právě unilaterálnost, čili jedno-strannost. Většina lidí ráda tahá velkou osu – jsou s ní schopni zvednout více než každou rukou zvlášť. Postupem času ale dochází k prohlubování dysbalancí mezi dominantní a nedominantní tělesnou stranou, (tj. končetinou a součinnými svaly trupu). Kettlebell nám naopak umožňuje vyrovnávat naše dysbalance a tím zlepšovat celkovou funkčnost našeho těla.

Flexibilita použití

S kettlebelem dokážeme nahradit vybavenou posilovnu. Není moc cvičebních pomůcek, které by měly tak rozsáhlé možnosti použití, mezi než patří: švih, zdvih, rotace, balanční cviky, dynamické cviky, skákání, také se dá využít při trénování dýchacích technik nebo dokonce pro masážní účely (MFR – myofascial release).

Celotělové zatížení

Kettlebel je díky svému navržení dokonalá pomůcka pro trénování komplexnějších cviků, které zahrnují svalastvo a svalové řetězce po celém těle. Díky tomu je cvičení částečně aerobní a více podobné vysoce intenzivnímu intervalovému tréninku (HIIT) než tradičnímu posilování.

Článek napsal VONOFIT

Další články

Kontakt

info@vonofit.cz

@vonofit.cz

Praha 4 - Libuš