Svalová hmota a výkon orgánů

Další velmi silnou korelací se stárnutím je ztráta svalové hmoty nebo to, co by někteří klasifikovali jako sarkopenie.

muscle-mass-organ-performance

Myšlenku stárnutí lidského těla lze pozorovat z vícero úhlů. Primárním pohledem, kterým většina lidí pohlíží na stárnutí, je počet let, které jsou naživu. V podstatě určují, jak „staří“ jsou ve vztahu k tomu, kolikrát se Země otočila kolem Slunce ode dne jejich narození. Tento názor může být v určitém ohledu užitečný, ale neposkytuje nám kompletní informaci o biologickém stárnutí.

Máme-li na mysli biologickém stárnutí, hovoříme většinou o tom, do jaké míry se lidské tělo zhoršuje a o kolik je pravděpodobnější, že člověk v daném okamžiku zemře. Zpočátku se to může zdát morbidní, ale když se díváme z objektivního hlediska, je to prostě stárnutí.

Narodíte se s relativně nízkou pravděpodobností okamžité smrti. Obecně se tato pravděpodobnost s přibývajícími lety zvyšuje. Tato pravděpodobnost se u jednotlivých osob drasticky liší v závislosti na množství faktorů včetně genetiky, fyziologického stresu, návyků péče o sebe sama a mnoha dalších.

Představte si například auto. Jak auto stárne, stává se obecně méně výkonným. Ze stejného množství paliva může najet méně kilometrů. Může se stát, že jej bude nutné brát do servisu častěji, protože malé součástky pod kapotou se začnou lámat a potřebují vyměnit. V závislosti na vašich jízdních návycích, namáhání vozidla v průběhu času a na tom, jak jste pečliví při jeho převozu k mechanikovi – můžete dosáhnout dramatického rozdílu v délce životnosti téhož vozidla.

Tímto pohledem byste mohli určit stáří vozidla spíše na základě jeho „mechanického zdraví“ než na základě času, který uplynul od jeho výroby. To je užitečnější, pokud jde o stanovení postupu pro zachování „zdraví“ vozidla.

V tomto článku pojednáme o primárních principech, které se zabývají biologickým stárnutím u lidí. Přesněji, budeme se věnovat vztahu mezi svalovou hmotou a funkcemi orgánů. Dále probereme, jak může váš přístup k fyzickému cvičení dlouhodobě ovlivnit svalovou hmotu.

Adaptační procesy lidského těla skrz primární principy

Jako lidé máme adaptivní fyziologii. To jednoduše znamená, že máme schopnost se biologicky změnit ve vztahu k požadavkům, které na nás životní prostředí klade. Jednoduchým příkladem toho by bylo, jak svaly rostou, když jsou umístěny pod správným typem mechanického zatížení.

Dalším příkladem může být, jak se imunitní systém dokáže přizpůsobit, aby po vystavení viru vytvořil robustní a dlouhotrvající imunitní reakci.

Dalším příkladem je, jak se u člověka, který tráví delší dobu na počítači, může vyvinout krátkozrakost a ztratit schopnost vidět věci v dálce bez korektivních čoček.

Existuje nespočet způsobů, jak se tělo může přizpůsobit požadavkům, které jsou na něj kladeny. Tyto adaptace mohou být přínosné nebo mohou být škodlivé s ohledem na biologické stárnutí těla.

To vše pro zdůraznění prostého faktu, že vaše zdraví je výsledkem toho, čemu se přizpůsobuje vaše biologie. Pokud dokážete pochopit, čemu své tělo přizpůsobujete, můžete nad svým zdravím převzít lepší kontrolu. Teď si probereme, jak to souvisí s vašimi svaly a orgány.

Rezervní kapacita orgánů

Koncept orgánové rezervy je relativně nová teorie, která vychází z myšlenky adaptace.

Rezervní kapacita orgánů byla definována jako schopnost orgánu odolat stresorům a následně se vrátit do homeostázy bez komplikací. O orgánové rezervě se také mluvilo jako o obecné schopnosti orgánu podporovat život a o tom, jakou má kapacitu.

S věkem se pravděpodobnost selhání jakéhokoliv orgánu zvyšuje téměř lineárně. S ohledem na výše uvedené je logické říci, že stárnutí je spojeno s poklesem orgánové rezervy.

Další velmi silnou korelací se stárnutím je ztráta svalové hmoty nebo to, co by někteří klasifikovali jako sarkopenie.

Pro zobecnění, jak průměrný člověk stárne, ztrácí svalovou hmotu a jeho orgány ztrácejí na účinnosti. Není však prokázáno, že tyto jevy spolu vzájemně souvisejí. Jak si ovšem dále ukážeme, bylo by logické, že si jsou velmi příbuzné.

Jak by mohla být spojena svalová hmota a orgánová rezerva?

Pokud svým svalům neposkytnete nějaký druh pravidelné stimulace, začnou atrofovat. Čím méně je používáte, tím rychleji zakrní. Zdá se, že toto široká veřejnost dobře chápe. Ztráta svalů způsobená věkem je obrovský problém, který nakonec postihne snad každého člověka.

Jak rychle a do jaké míry se někdo s tímto úbytkem svalů vypořádá, závisí na jeho pohybových návycích, výživě, genetice, a dalších faktorech. Za chvíli probereme, jak je správný pohyb pravděpodobně nejdůležitějším faktorem při budování a udržování svalů s věkem.

Když se podíváme na tělo z úhlu biologické adaptace, zdá se, že orgány podléhají podobnému adaptivnímu mechanismu jako svaly.

Například kardiovaskulární trénink může zlepšit schopnost srdce a plic spolupracovat na účinném přenosu kyslíku a dalších živin do těla. Oproti tomu, když má někdo nedostatek pohybu, stává se méně výkonným při využívání těchto orgánových systémů.

Uvážíme-li, že kardiovaskulární systém provádí tyto adaptace kvůli zvýšené poptávce především ze strany svalů, můžeme spekulovat o tom, že k podobné pozitivní adaptaci by mohlo dojít prostým vybudováním většího množství svalové hmoty na těle. Pokud se tato svalová hmota rovněž dost zapojuje při každodenních činnostech, mohla by se tato adaptace urychlit.

To je místo, kde Functional Patterns poskytuje možná největší chybějící článek, jaký byl kdy objeven, pokud jde o cvičení, svalovou hmotu a stárnutí.

Dlouhodobé budování svalstva

Svaly se vyvíjejí na zvířatech pro specifické funkce. Existuje důvod, proč zvířata, která se pohybují podobným způsobem, mívají velmi podobné pohybové soustavy. Lidé mají unikátní muskuloskeletální uspořádání, které nám umožňuje stát vzpřímeně na dvou nohou a při tom chodit, běhat nebo házet.

Právě díky těmto funkcím jsme byli pravděpodobně tak úspěšní mezi ostatními zvířaty. Tyto funkce nám umožnily ovládnout naši cestu na vrchol potravního řetězce a přežít naši cestu do moderní doby.

Mějte na paměti, že svaly se na lidském těle nevyvíjely izolovaně. Vyvíjely se vedle kostí, srdce, jater, mozku a všeho ostatního v těle. Vyvinuly se, aby se doplňovaly. To znamená, že poskytnutí optimálnějšího podnětu muskuloskeletálnímu systému by mělo poskytnout optimálnější podnět pro srdce, játra, mozek a celkovou lidskou fyziologii.

Zde se setkávají pojmy orgánová rezerva a svalová hmota.

Jaký je tedy optimální stimul pro lidský muskuloskeletální systém? To je otázka, kterou si ve Functional Patterns kladou už téměř 15 let.

I když se pravděpodobně nikdy nedozvíme dokonalý stimulus pro lidské tělo, je pravděpodobné, že nejblíže spočívají funkce stání, chůze, běhu, házení a budování odolnosti kolem řady pohybů, které tyto funkce napodobují.

Když pracujeme s lidmi, kteří pocházejí z tréninkového prostředí, které tyto funkce nerespektuje, vidíme nevyváženou strukturu, která selhává během základních funkcí, jako je např. chůze. Když trénink tyto funkce nerespektuje, některým svalům se dostane pozornosti, jiným nikoli. Postupem času tyto svaly zakrní a nebudou aktivní během základních funkcí, jako je chůze. Výsledkem je nestabilní struktura těla, která se rychle opotřebovává v kloubech.

Navíc, jak se svaly méně zapojují, orgány ztrácejí podnět pracovat tak tvrdě, aby podpořily požadavky těla. Postupem času tyto adaptace tlačí tělo pryč od udržování rovnováhy a do rychlého procesu stárnutí.

Tréninkem v rámci toho, jak se naše svaly vyvíjely, můžeme trénovat více svalů, které se budou zapojovat během každodenní činnosti vykonávané po celý den.

Právě zde platí, že pokud se něco dlouhodobě nepoužívá, pak se to zapomene. Vaše tělo obstojí, pouze pokud ho používáte tak, jak má být používáno.

Orientace vašeho cvičení na funkční adaptaci trénuje vaše svaly, aby pro vás nadále pracovaly i v každodenním životě. Vaše svaly vás podpoří a s věkem nezmizí.

Doufáme, že při sestavování svého cvičebního programu zvážíte výše uvedená tvrzení. Jak testujeme a dále rozvíjíme naše chápání toho, co je optimální člověk, klademe důraz na výsledky, kterých metoda Functional Patterns dosahuje. Doufáme, že to vám ušetří čas a frustraci na vaší cestě ke zdraví.

Trénujte záměrně, ne návykově.

-Functional Patterns: ‚We Take the Guesswork Out Of Taking Care of Your Body’™

Článek napsal Michael Dugan, přeložil VONOFIT

Originální článek v angličtině naleznete na stránkách functionalpatterns.com.

Další články

Bolesti dolní části zad kvůli dřepování

Bolesti dolní části zad kvůli dřepování

Dřep s osou je jedním z nejoblíbenějších cviků, který patří mezi základní silové cviky. Cvik svým klientům doporučují jak mnozí fitness trenéři, tak i někteří fyzioterapeuti. Pomáhá zvyšovat sílu nohou a hýžďových svalů. Kromě mrtvého tahu budete jen těžko hledat...

číst více

Kontakt

info@vonofit.cz

Padera Gym

V Lužích 818/23,
142 00 Praha-Libuš