Je cyklistika vhodný druh cvičení, nebo tomu může být jinak?

Pro ty, kteří si toho nejsou vědomi, mnoho domácích rotopedů a kol nyní přichází s připojenou obrazovkou, která umožňuje digitální skupinovou jízdu poskytovanou osobními trenéry.

stationery-bicycle-photo

Cyklistika jako forma cvičení existuje zřejmě již stovky let. První podoby stacionárního rotopedu pocházejí z konce osmnáctého století. Jak stacionární, tak i nestacionární cyklistika jsou prominentní formy cvičení, které se používají již delší dobu.

old-bicycle-photo

S nedávnou explozí digitálně interaktivní domácí cyklistiky je však nyní trendem stacionární cyklistika. Tedy cyklistika doma na rotopedu, nebo cyklistickém trenažeru. Pro ty, kteří si to neuvědomují, mnoho stacionárních rotopedů a trenažerů v domácnosti nyní přichází s připojenou obrazovkou, která umožňuje digitální skupinový zážitek poskytovaný osobními trenéry.

Tato nová iterace cyklistiky vede mnoho lidí k úvahám, zda je cyklistika formou cvičení, na které by se měli podílet.

Tento článek pojedná o vnímaných přínosech a možných škodách stacionární cyklistiky, a nakonec vyzve čtenáře k posouzení, zda cvičení tímto způsobem má či nemá celkový přínos pro tělo.

Proč lidi přitahuje moderní cyklistika?

Když se spotřebitel rozhodne pro nějakou formu cvičení, přirozeně bude přitahován k možnostem, které mají největší dostupnost a vyžadují nejméně technického porozumění pro ovládání. Zdá se, že to přitahuje spotřebitele ke cvičením, která jsou intuitivní a opakující se, jako je chůze, běh a různé cvičební stroje dostupné v posilovnách.

Kromě toho mají spotřebitelé tendenci být přitahováni k takové formě cvičení, která je pro jejich tělo nejlepší. Odhaduje se, že zhruba 20% dospělých ve Spojených státech trpí chronickou bolestí. Výzkum provedený v Evropské unii zjistil podobné výsledky odhadující, že chronickou bolest pravidelně pociťuje 27% evropské populace.

Vzhledem k tomu je logické, že by lidé přirozeně tíhli k variantám cvičení, které vytvářejí nízký dopad a náraz na tělo. Mezi nejpopulárnější bychom zařadili převážně stacionární kola, eliptické stroje a schodišťové stroje. (I když cyklistika má menší dopad, za chvíli se budeme zabývat tím, proč to nutně neznamená, že je prospěšná).

Mezi další faktory, které je třeba vzít v úvahu a které mohou lidi přitahovat ke stacionární cyklistice, patří:

  • Pohodlí: Rotoped i cyklistický trenažer lze umístit do malého prostoru v domácnosti. Odstranění nutnosti cestovat někam za cvičením.
  • Jednoduchost: Jízda na kole je extrémně intuitivní a snadno proveditelná.
  • Společenská angažovanost: Cyklistiku lze provozovat se skupinou přátel, často doprovázenou stimulující hudbou, a charismatickým instruktorem, který odvede vaši mysl od „boje“ se cvičením. Některá digitálně vylepšená kola dokonce nabízejí možnost soutěžit s přáteli pomocí digitálního žebříčku.

Tato technologie se přirozeně stala velmi atraktivní možností pro cvičení. Zatímco výše uvedené faktory jsou jistě žádoucí, pojďme diskutovat o možných nevýhodách.

Je jízda na kole dobrou formou cvičení?

Než začneme zvažovat, zda je určitá forma cvičení prospěšná, musíme se nejprve sami sebe zeptat, čeho se svým tělem snažíme dosáhnout a proč.

Při pokusu o budování kondice lidé často zvažují seznam atributů včetně kardia, síly a pohyblivosti, z nichž každý vyžaduje samostatnou pozornost, aby byl účinný.

To může vést spotřebitele k tomu, aby se účastnili široké škály fitness praktik, a to vše s různými výsledky. Například, někdo může praktikovat jógu pro zvýšení mobility, zatímco pomocí cyklistiky buduje kardio. Podobně se může stát, že jiný spotřebitel používá kombinaci mobilizačních technik spolu se vzpíráním.

Tento typ myšlení může být katastrofální a často vede lidi k situaci, kdy zvažují pozitivní výsledky dané fitness praxe bez ohledu na negativní výsledky. Například mnoho lidí prostě vnímá cyklistiku jako způsob, jak budovat kardiovaskulární kondici, aniž by se ptali, zda zlepšuje nebo nezlepšuje jejich celkovou funkčnost jako člověka.

Zatímco jízda na kole může dočasně zlepšit schopnost kardiovaskulárního systému, může také přijít na úkor vašich celkových schopností jako člověka. Co bychom tedy měli zvážit, pokud chceme posílit naše celkové schopnosti? Jak by někdo měl postupovat při budování všech aspektů lidské funkce místo toho, aby vyměnil jeden za ostatní?

cycling-running-gif

Co dělá trénování prospěšné?

Ve Functional Patterns si kladou za cíl dostat se ke kořenům toho, co dělá člověka optimálním. Stání, chůze, běh a házení na dvou nohách jsou základní pohyby, které z nás dělají lidi. Když tento vzorec pochopíte a aplikujete jej do své kondiční praxe, měli byste najednou dosáhnout výdrže, pohyblivosti a síly v pohybu naráz.

V článku „Co je to funkční trénink?“ rozebíráme, jak vypadá skutečně prospěšné cvičení a jak je přizpůsobení vašeho těla našemu lidskému pohybovému vzorci tím nejlepším tréninkem, který můžete udělat.

Pro stručné shrnutí:

  • Různé organismy mají primární pohybové vzorce. Klokani skáčou po dvou, psi běhají po čtyřech, ryby plavou pomocí bočního vlnění a lidé běhají po dvou.
  • Pokud nutíte organismus, aby se odchýlil od svých primárních pohybových vzorců, vidíte pokles zdraví a funkce.
  • Za účelem posílení organismu prostřednictvím cvičení, byste měli optimalizovat primární pohybové vzorce organismu.
  • Optimální tréninkový program pro člověka by upřednostnil funkce stání, chůze, běhu a házení.

Zatímco přemýšlíte o výše uvedených bodech, pojďme zhodnotit cyklistiku a její roli v optimálním cvičebním režimu.

Je jízda na kole dobré cvičení?

Při analýze celkové funkce cyklistiky vzniká řada obav.

Z hlediska biomechaniky se cyklistika odehrává výhradně v kyčelní flexi, tedy v pokrčení nohy v kyčelním kloubu. Ještě než se dostaneme k vysvětlení, proč to není dobré, zvažte toto: Lidé se přizpůsobují svým každodenním činnostem. Myšlenka označovaná jako S.A.I.D. (standard adaptation to imposed demands) princip.

Tento princip říká, že tělo se přizpůsobí požadavkům, které jsou na něj kladeny. Nejsnáze pozorovatelným příkladem toho by byla pozice sezení u stolu, která někdy může být až příliš výrazná u někoho, kdo u stolu strávil značné množství času.

Dalšími příklady jsou:

  • Golfista, který si vyvine asymetrický hrudní koš v důsledku opakovaného houpání hole stejným směrem.
  • Zubař, u kterého se po letech hrbení nad pacienty pomocí čisticích nástrojů rozvine kyfóza a problémy s ulnárním nervem.
  • Dychtivý jogín, který vyvíjí nestabilitu kloubů v důsledku let hyper-mobilizace svalové tkáně.
  • Olympijský sprinter, který si vyvine velké hýžďové svaly a definuje šikmé svaly jako výsledek dobře sekvencované mechaniky běhu.

To je jen několik příkladů tohoto jevu. Ve skutečnosti se každý pomalu přizpůsobuje požadavkům, které klade na své tělo. Někdy tyto adaptace přispívají k našemu zdraví a někdy jsou tyto adaptace škodlivé.
Nyní, když vezmeme v úvahu, že jízda na kole se odehrává pouze v kyčelní flexi, můžeme předpovědět, jak se tělo začne časem spojovat s touto pozicí.

Cvičení v pozici flexe kyčle zorientuje flexory kyčle do zkrácené polohy a zabrání hýžďovým svalům v provádění extenze kyčle. Když hýždě neprovádějí extenzi kyčle, tělo si často vytvoří vzor hyperextenze nebo prohnutí spodní části zad, aby to kompenzovalo.

S tím, jak začne zadek atrofovat, bude orientace na ohebnost kyčlí stále výraznější.

To otevírá dveře k řadě problémů, včetně bolesti iliotibiální fascie, bolesti kolen, bolesti kyčlí, bolesti dolní části zad, nestabilita v kyčlích a celkově špatné držení těla.

Některé z nejvíce hlášených stížností od cyklistů patří patelární tendinitida, piriformis syndrom nebo ischias (zánět sedacího nervu), a svalové křeče v dolní části zad.

K čemu trénujete své tělo?

Tento článek neříká, že jízda na kole vám určitě způsobí bolest. Mnoho lidí usilovně jezdí na kole celé roky, aniž by měli katastrofální zranění nebo bolest.

Nebezpečí cyklistiky spočívá v adaptaci na ni. Jak budete pokračovat v začleňování pohybových vzorců jízdy na kole do svého těla, bude se pomalu zhoršovat vaše schopnost pohybovat se jiným způsobem. V tom spočívá skutečné riziko zranění.

Jak bylo uvedeno výše, adaptace provedené na kole může vést k problémům, jako je bolest kolenou, kyčelní nestabilita, a bolesti zad. Pokud se někdo, kdo má tyto adaptace, pak pokusí jít si zaběhat nebo zvednout těžký předmět ze země, má predispozici si ublížit.

V podstatě cyklistika trénovala vaše tělo k výkonu ve velmi omezeném rozsahu funkčnosti. Když se pak pokusíte vykonávat funkci mimo tento rozsah, budete méně vybaveni k tomu, abyste ji zvládli na mechanické úrovni. To vás pak predisponuje k tomu, abyste si v důsledku ublížili.

Ve finále je to hra pravděpodobností. Ve Functional Patterns je cílem vyrovnat šance v náš prospěch tím, že připravíme své tělo na zvládnutí všech primárních funkcí, které brání našemu tělu v rozkladu.

Položte si tyto tři otázky:

 • Mělo by skutečně prospěšné cvičení vést k bolesti, nebo ji napravit?
 • Mělo by cvičení přispívat ke špatnému držení těla, nebo ho zlepšit?
 • Měli byste vyměnit své celkové zdraví za dočasný izolovaný zisk kondice?

Sledujete správná data, abyste věděli, zda se stáváte funkčnějším člověkem, nebo ne?

Ve Functional Patterns si kladou za cíl vylepšit člověka všemi způsoby, na kterých záleží. Protože se zaměřují na primární pohyby, kterým jsme se jako lidé přizpůsobili po miliony let, dosahují výsledků, které nikdo jiný ve fitness průmyslu nemůže.

Spíše než přispívat k bolesti a navyšovat riziko zranění, je cílem zlepšovat a odstranit je nadobro. To je zásadní rozdíl mezi cvičením, jako je jízda na kole, a dlouhodobě udržitelným řešením fitness, jako je Functional Patterns.

Zatímco cyklistika vybuduje kardiovaskulární kondici, nastaví ale tělo na řadu problémů později, a nakonec na kratší dobu ve vašem životě, kterou si můžete užít jako aktivní člověk.

Správně provedená cvičení odvozená od našich primárních pohybových vzorců mohou být využita k budování kardiovaskulární kondice, síly, pohyblivosti a vizuálně příjemné postavy. Všichni chceme dosáhnout svých cílů v životě a dlouhověkosti.

Trénujte záměrně, ne návykově.

-Functional Patterns: ‚We Take the Guesswork Out Of Taking Care of Your Body’™

Článek napsal Michael Dugan, přeložil VONOFIT

Originální článek v angličtině naleznete na stránkách functionalpatterns.com.

Další články

Bolesti dolní části zad kvůli dřepování

Bolesti dolní části zad kvůli dřepování

Dřep s osou je jedním z nejoblíbenějších cviků, který patří mezi základní silové cviky. Cvik svým klientům doporučují jak mnozí fitness trenéři, tak i někteří fyzioterapeuti. Pomáhá zvyšovat sílu nohou a hýžďových svalů. Kromě mrtvého tahu budete jen těžko hledat...

číst více

Kontakt

info@vonofit.cz

Padera Gym

V Lužích 818/23,
142 00 Praha-Libuš