Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti VONOFIT se zavazujeme chránit soukromí našich zákazníků. Chápeme, že nám svěřujete své osobní údaje, a bereme tuto odpovědnost velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Shromažďování osobních údajů

Při registraci k našim službám nebo při nákupu shromažďujeme osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje. Můžeme také shromažďovat informace o vašich fitness cílech a preferencích.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli služby, které jste si vyžádali, například osobní tréninky. Vaše osobní údaje můžeme také použít ke komunikaci s vámi ohledně vašeho účtu nebo k zasílání propagačních materiálů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout služby, které jste si vyžádali. Vaše platební údaje můžeme například sdílet s naším zpracovatelem plateb za účelem zpracování vaší platby.

Ochrana osobních údajů

Přijímáme přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. U žádného přenosu dat přes internet však nelze zaručit 100% bezpečnost. V důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte.

Používáním našich služeb souhlasíte se shromažďováním, používáním a sdílením vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.