Úzkost, neverbální komunikace a biomechanika

Dokážete se zbavit své úzkosti pomocí biomechaniky? My tvrdíme, že ano. Tím, že se vypořádáte se svými biomechanickými nedostatky a zlepšíte svou neverbální komunikaci, můžete své tělo udělat přizpůsobivějším na stres ve vašem prostředí.

Neverbální komunikace

neverbalni-komunikace

Jedním z nejkritičtějších aspektů zdraví a pohybu, který se téměř zcela přehlíží, je vliv neverbální komunikace (NVK) na vaši biomechaniku. Nedostatek pozornosti, kterou NVK dostává, je překvapivý. Vezmeme-li v úvahu, že NVK údajně tvoří 60–65 % veškeré mezilidské komunikace. To by naznačovalo, že existuje celý aspekt tělesného pohybu, který není brán v potaz při zohledňování dysfunkcí na lidském těle, a to zejména pokud jde o řešení stresu a úzkosti.

Celkově vzato bylo NVK většinou studováno pohledem kognitivním a neurovědeckým se specifickým důrazem na emoce. Řeč těla, jako jsou tiky v obličeji, ťukání nohou, odvracení očního kontaktu, zkřížené paže, sešpulené rty, svraštělé obočí, shrbená záda a celá řada dalších fyzických projevů, které tvoří NVK, je obecně představována těmito studiemi jako součást emočního stavu člověka. Jinými slovy, přístup je prezentován jako jednosměrná ulice, kde emoce jsou příčinou fyzických reakcí, které vidíme.

Za touto perspektivou je jistě dostatek důvodů s množstvím výzkumů, které byly provedeny za více než půl století – některé z nich jsou zde v tomto článku citovány. Myslíme si, že je velmi důležité nepřehlížet biomechanické složky řeči těla, když mluvíme o lidské psychologii a chování.

Vím, že něco takového může být pro většinu neintuitivní. Pokud to přímo nesouvisí s vaší prací, jako když se pokerový hráč snaží držet „kamennou tvář“ u pokerového stolu, pravděpodobně se nesnažíte pracovat s NVK na denní bázi. Hlavním cílem tohoto článku je demonstrovat, že práce s vaší NVK a řeči těla je ve skutečnosti životně důležitým dílem skládačky, pokud hledáte způsob, jak se dostat ze vzorců úzkosti a stresu a stát se odolnějším jak na fyziologické, tak na psychologické úrovni.

Co víme o neverbální komunikaci?

Americký autor a mezinárodní bestseller Joe Navarro ve své knize What Every BODY is Saying poskytuje jeden z nejobsáhlejších textů o skrytých významech a sděleních za NVK. Vyprávěním svých dřívějších zkušeností agenta FBI demonstruje, jak čtení řeči těla na vysoké úrovni vyžaduje dostatečné pozorovací a čtenářské schopnosti. Také ale upozorňuje, že existují stovky, ne-li tisíce neverbálních podnětů, které instinktivně zachytíme (a vydáme ze sebe) každý den v naší každodenní interakci s lidmi, i když je vědomě nezpracováváme. Faktem je, že čtení řeči těla a neverbálních podnětů je základní součástí našeho každodenního života.

Důvod, proč se naše NVK děje tak plynule a s malým až žádným vědomým myšlením, je ten, že funguje v části našeho mozku zvané limbický systém. Spíše než zacházet do komplikovaných neurověd a struktur mozku, které můžete najít ve videích na YouTube, je nejdůležitějším poznatkem k tématu tohoto článku to, že limbický systém funguje většinou na podvědomé úrovni. Označený jako „savčí mozek“, limbický systém je právě to místo, kde jsou pevně zapsány reakce jako „boj, útěk, zmrazení“, které jsou mechanismem přežití mnoha druhů jakožto reakce na stresory přírody.

blog-neandrtalec

Způsob, jakým jsou naše mozky naprogramovány, je předmětem studia po desetiletí. Jedna věc je jasná, ať už jde o megafaunu z doby ledové nebo rozzlobeného šéfa v kanceláři, limbický systém se vyvinul tak, aby reagoval stejným způsobem pomocí stejných obvodů jako naši prehistoričtí předkové. Stresové situace vyvolávají fyziologické reakce. A pokud přijmeme současnou literaturu o neurocepci (definovanou jako vaše vrozená schopnost vnímat nebezpečné situace), pak musíme také uznat, že neurocepce předchází poznání. Jinými slovy, náš smysl pro nebezpečí a odpovídající fyziologické reakce nastávají v mnoha případech dříve, než si to plně kognitivně uvědomíme.

O co nám tu tedy jde? Jste-li úzkostný člověk, pravděpodobně nevěnujete dostatečné kognitivní úsilí k řešení svého stresu a minimalizaci svých neverbálních reakcí. Existují však praktické věci, které můžete udělat, abyste to vyřešili!

Stres a úzkost – co můžete skutečně dělat?

unilateralni-postoj

Úzkost a stres jsou stále častěji diskutovanými tématy v současném klimatu duševního zdraví. Zatímco mnozí přistupují k řešení tohoto problému prostřednictvím kognitivní a behaviorální terapie, mechanické přístupy byly sotva zváženy jako možné řešení tohoto problému.

Většinou se důležitost těla ve vztahu k úzkosti a stresu zjednodušuje na podporu „adekvátního cvičení“ ke zlepšení psychologie nebo na „vzpřímení se“ ke zlepšení sebedůvěry. I když držení těla a pohyb mohou mít pozitivní vliv na duševní zdraví, což dokládají četné studie, měli bychom si klást otázku, jak hluboko tato řešení sahají?

Jeden z poznatků, který byl učiněn ve Functional Patterns (FP), je, že když opravíte něčí biomechaniku, jejich postoje, chování a reakce na stresory se zlepšují spolu s těmito změnami. I když by to mohlo být napsáno v předchozím bodu o adekvátním cvičení. Metody, které FP doporučuje, jsou zcela odlišné od typických tréninkových programů, které byly studovány.

Jak se něco takového stane? Vytváří mechanické změny v těle potřebné podněty k usnadnění zvládání stresu a úzkosti?

Těžko říct s jistotou, ale s nejnovějšími studiemi biomechaniky získáváme jasný obrázek o tom, do jaké hloubky jsme ovlivněni naším držením těla a jeho pohybem.

Z vnějšku dovnitř – Úprava buněk pohybem

„[Buněčné] spoje jsou propojeny pomocí tenzegritové geometrie celého těla… měnící se v reakci na aktivitu buňky, aktivitu těla…. a stav samotné [extracelulární] matrice“ — Thomas Myers

propojeni

Časy se mění. S novým výzkumem tensegrity (a mikrotensegrity) významně vzrostlo naše chápání buněčného prostředí a jeho funkcí. Vědci si uvědomili, že buňky se nepohybují pouze v hlenu, který je stimulován k činnosti prostřednictvím chemických stimulů (tzv. chemoregulace). Kromě chemoregulace můžeme nyní do našeho chápání buněčné funkce přidat i buněčnou mechanoregulaci.

Od kolagenové sítě až po mikrotubuly v buňkách— začíná být zřejmá vazba mezi pohybem a buněčným zdravím. Spojení přes mikrofilamenty dolů do nukleárních genů mají potenciál změnit epigenetickou funkci. Mechanoregulační funkce zasahují doslova do každé buňky ve vašem těle. Navíc se často jedná o zpětnovazební smyčku zvenku dovnitř, což znamená, že mechanické prostředí vně buňky může ovlivnit, jak buňka funguje uvnitř.

Jaké to má důsledky? Váš pohyb ovlivňuje vaše buněčné zdraví až na genetickou úroveň. A dokonce překrývá to, jak jsou chemické látky v těchto buňkách regulovány. Jinými slovy, přesnost vaší mechaniky je základem vašeho duševního zdraví. Čím lepší je vaše mechanická funkce, tím více budete schopni odolávat stresu a krátkodobým chemickým reakcím a úzkosti, což je důležité. Ve Functional Patterns řeší tento problém pomocí přístupu „prvního principu“ a na základě výsledků, kterých dosahují s tisíci lidmi po celém světě, lze říci, že biomechanika by měla být prioritou při řešení stresu a úzkosti.

Řešení FP

cvik-pricne-drzeni-guma

Pro zlepšení zdraví v každém ohledu je nejlepší brát v první řadě v úvahu organismus. To je základní princip, na kterém bylo založeno Functional Patterns. A je důvodem, proč považují Stání, Chůzi, Běh a Házení za čtyři nejdůležitější pohyby, které je třeba zvládnout pro lidské zdraví; známý jako „FP Big 4“, neboli „Velká 4“ . Nejen, že zvládnutí těchto pohybů zlepšuje váš celkový pohyb, ale jak jsme ukázali v předchozím výzkumu, mít silný funkční základ vycházející z vašich evolučních charakteristik je prvořadé pro řešení vašeho stresu a úzkosti.

Pokud se snažíte dostat pod kontrolu svou úzkost, stres, duševní zdraví a špatnou neverbální komunikaci; zvažte možnost vyzkoušet tréninkové metody Functional Patterns (ve VONOFIT je používáme). I když osvojení nových pohybových vzorců může vyžadovat více píle, než se tyto pohyby stanou druhou přirozeností, dlouhodobý dopad, který to může mít na vaše fyzické a duševní zdraví by neměl být podceňován. Řešením své neverbální komunikace za pomocí FP metod, nastavíte základ pro chemii svého mozku mechanizací svého těla. S tělesnými změnami, kterými budete procházet, můžete vybudovat základ pro to, abyste byli adaptivním a odolným člověkem vůči úzkosti a stresu.

Trénujte záměrně, né návykově.

-Functional Patterns: ‚We Take the Guesswork Out Of Taking Care of Your Body’™

Článek napsala Kyle Garcia, přeložil VONOFIT

Originální článek v angličtině naleznete na stránkách functionalpatterns.com.

Další články

Kontakt

info@vonofit.cz

@vonofit.cz

Praha 4 - Libuš